Palvelut

HR-Boosti tarjoaa henkilöstöasiantuntijan palvelua

HR-Boosti palvelee henkilöstöasioissa sekä suomeksi että englanniksi. Henkilöstöosaajana autan yritystäsi toimimaan tehokkaammin ja sujuvammin. Suunnittelen, järjestän ja kehitän henkilöstöasioita liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti ja arjen toimivuuden takaamiseksi. Tuen johtoa ja esimiehiä hankalissakin tilanteissa – autan jäsentämään ajatuksia, tuulettamaan tunteita sekä löytämään uusia näkökulmia ja erilaisia vaihtoehtoja.

Luomme henkilöstöprosesseilla ja -toiminnoilla työntekijöiden korkeaa motivaatiota, sitoutumista, osaamista ja työssä viihtymistä. Työntekijöiden toiminta heijastuu suoraan asiakastyytyväisyyteen ja yrityksen menestykseen. Esimiesosaaminen ja työyhteisötaidot vaikuttavat työyhteisön toimivuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen. Lakisääteisen pakon tai perustason toiminnan sijasta henkilöstöasiat kannattaa pienessäkin yrityksessä järjestää siten, että ne tuottavat lisäarvoa ja palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla yritystä tavoitteiden saavuttamisessa.

Pieni yritys

Säästä aikaa ja vaivaa valitsemalla HR-Boosti! Keskity rauhassa ydinosaamiseen. Valjasta henkilöstötoiminnot palvelemaan liiketoimintaa ja varmistu niiden lain- ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Kasvava yritys

Valitsemalla HR-Boostin saat henkilöstöasioiden hoitoon ryhtiä ja laatua yrityksesi työntekijämäärän kasvaessa. Hyödynnä uusia ja ulkopuolisia näkemyksiä. Yrityskoon kasvaessa on hyvä arvioida, miten henkilöstötoiminnat palvelisivat paremmin yrityksen tavoitteita.

Iso yritys

Valitse HR-Boosti ja helpota lisäkäsiparin avulla asioiden hoitamista kiireen keskellä! Hyödynnä asiantuntija-apua nopeasti ja helposti.

HR-Boosti auttaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

Taloon tarvittaisiin uusi työntekijä.

Olisi hyvä saada luotua selkeä aloitus- ja perehdytysprosessi, jotta työn aloitus olisi sujuvampi ja helpompi uudelle työntekijälle.

Voisiko vuosiloma- ja työaika-asioista sekä työsuojeluvastuuasioista järjestää jonkinlaisen kertaussession esimiehillemme?

Meillä ei ole oikein missään selkeästi koottuna henkilöstöohjeita tai -intraa. Olisi hyvä koota kaikki tieto yhteen paikkaan kaikkien saataville.

Olisi hyvä saada henkilöstöohjeet käännettyä englanniksi. Näin englannin kielellä operoivatkin kokisivat paremmin olevansa osa työyhteisöä ja tieto olisi heidänkin saatavillaan.

Haluaisimme järjestää työntekijöille virkistystilaisuuden, mutta tilaisuuden järjestelyihin ei ole kunnolla aikaa.

Kaipaisin esimiestehtävässäni sparrausta ja henkilöä, jonka kanssa voisin keskustella luottamuksella henkilöstöön liittyvästä kysymyksestä.

Meillä on työpaikalla yhdessä tiimissä tulehtunut konfliktitilanne, ja mietimme, miten ratkaisisimme asian. Työyhteisön ulkopuolinen ja puolueeton sovittelija voisi olla paras vaihtoehto.

Voisi olla hyvä katsoa läpi nykyiset henkilöstöedut ja henkilöstöpalvelukumppanimme. Voisi tarkistaa, onko kokonaisuus hyvä, ja mahdollisesti kilpailuttaa joitakin etuja tai palveluntarjoajia.